CURRICULUM VITAE

Krzysztof Szajowski

Maj 2011


PIC


1 Dane osobowe

Adres zamieszkania: Bacciarellego 8G/1,
51-649 Wrocław
Adres miejsca pracy: Instytut Matematyki i Informatyki,
Politechnika Wrocławska,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław.
Telefone: służbowy– (+48)-(71)-320-3185
prywatny– (+48)-(71)-348-9413
fax– (+48)-(71)-328-0751
E-mail: Krzysztof.Szajowski@pwr.wroc.pl
Web: http://www.im.pwr.wroc.pl/˜szajow
Miejsce i data urodzenia:Zwierzyniec, 23 listopada 1950
Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci
Narodowość: polska
Obywatelstwo: polskie

2 Stopnie i tytuły naukowe

Habilitacja:
Doktor habilitowany nauk matematycznych, 28.03.1996, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki; tytuł rozprawy: „Optymalne strategie w grach z zatrzymywaniem procesów”
Recenzenci:
 1. dr hab. Tomasz Bojdecki
 2. dr hab. Andrzej Wieczorek
 3. prof. dr hab. Ryszard Zieliński
Doktorat:
Doktor nauk matematycznych, 29.03.1980, Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki; tytuł rozprawy: „Wybrane problemy optymalnego zatrzymywania ciągu zmiennych losowych”; promotor: prof. dr hab. Stanisław Trybuła.
Recenzenci:
 1. prof. dr hab. Robert Bartoszyński
 2. prof. dr hab. Dominik Szynal
Magisterium:
Magister inżynier matematyk, 1.06.1973, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki.

3 Przebieg pracy zawodowej

10.2008-03.2009 Docent w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk,
10.2005–12.2008 Profesor Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu,
04.2005– Profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej,
Instytut Matematyki i Informatyki, Wrocław
11.2004–01.2005 Visiting Professor, Technische Universität Dresden,
Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften,
Dresden, Germany
01.2003–05.2003 Visiting Professor, Department of Statistics,
Purdue University, West Lafayette, USA
10.2000–03.2005 Profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej,
Instytut Matematyki, Wrocław
10.2000–09.2004 Profesor PWSZ, Instytut Techniczny, Legnica
10.1998–09.1999 Profesor WSB NLU, Zakład Matematyki Stosowanej,
WSB NLU, Nowy Sącz
07.1991–2000 Adiunkt, Instytut Matematyki,
Politechnika Wrocławska, Wrocław.
10.1990–06.1991 Visiting Research Assistant, Delft University of Technology,
Delft, Netherlands
10.1989–09.1990 Staż naukowy w Instytucie Matematyki,
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
1978–1980 Starszy asystent w Instytucie Matematyki,
Politechnika Wrocławska, Wrocław.
1975–1978 Studia doktoranckie w Instytucie Matematyki,
Politechnika Wrocławska, Wrocław.
1973–1975 Asystent, Instytut Matematyki,
Politechnika Wrocławska, Wrocław.

4 Funkcje pełnione z wyboru

05.2000–08.2002Dyrektor Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej
10.1999–05.2000 Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej
10.1996–09.1999 Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej

5 Doświadczenia zawodowe

5.1 Kształcenie kadry

5.1.1 Zakończone przewody doktorskie

1999
Rafał Weron - „Modelowanie zmienności finansowych szeregów czasowych”;
2004
Bogdan Krzysztof Muciek - „Optymalne sterowanie procesem ryzyka”.
2004
Artur Suchwałko - „Optymalne zatrzymywanie ciągów markowskich związanych z problemem optymalnego wyboru”.
2007
Joanna Jarosz-Nowak - „Metody analizy stopnia zgody hierarchicznych danych mieszanych w badaniach opartych o skale pomiarowe”.
2008
Anna Karpowicz - „Wielokrotne zatrzymanie procesów semi-markowskich”.
2009
Wojciech Sarnowski - „Metody optymalnego stopowania w zastosowaniu do analizy rozregulowania procesów stochastycznych”.

5.2 Otwarte przewody doktorskie

Jestem aktualnie opiekunem naukowym jednej doktorantki, której przewód doktorski został otwarty przez Radę Naukową Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

 1. mgr inż. Aleksandra Ochman-Gozdek - przewód otwarty w 2008r.

5.3 Recenzje rozpraw habilitacyjnych i prac doktorskich

5.3.1 Rozprawy habilitacyjne

W 1998 roku recenzowałem rozprawę habilitacyjną dr Franciszka Seredyńskiego-„Competetive Multi-agent Systems: the Application to Mapping and Scheduling Problems” w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

5.3.2 Prace doktorskie

5.4 Seminaria, granty i konferencje

5.5 Konsultacje

Sporadycznie, od 1986 roku, współpracuje ze specjalistami w różnych dziedzinach konsultując problemy naukowe pojawiające się w innych dziedzinach nauki w zakresie zastosowań matematyki i informatyki. Szczególnie intensywną współpracę prowadziłem ostatnio w ramach badań medycznych finansowanych z funduszy V Ramowego Programu Unii Europejskiej (nr kontraktu: QLG4-CT-2000-01700) zatytułowanego European Day hospital EvaluatioN (EDEN) koordynowanego przez dr. T. Kallerta z Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Medizinische Fakultet TU Dresden kierowanego we Wrocławiu przez prof. dr. hab. med. Andrzeja Kiejnę. Problemy którymi zajmowałem się w ramach tego projektu to przygotowanie badań pod względem optymalnego gromadzenia informacji oraz statystycznego ich przetwarzania.

Wcześniejsze konsultacje dotyczyły metod matematycznych, głównie statystycznego opracowania danych w ekonomii, naukach technicznych. Dłuższa współpraca poświęcona była modelowaniu niezawodności złożonych układów mechanicznych konstruowanych jednostkowo (unikalnych).

Szczególną pozycję we współpracy zajmują zagadnienia związanie z informatyzacją (komputeryzacją) badań.

5.6 Działalność dydaktyczno-wychowawcza

W ostatnim okresie prowadziłem kilka prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Prace inżynierskie zorientowane były na wspomaganie dydaktyki matematyki przez konstrukcję generatorów zadań i testów sprawdzających wiadomości z różnych działów matematyki wyższej (algebra, analiza, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka). Tematyka prac magisterskich obejmowała takie działy matematyki jak: statystykę matematyczną i stosowaną, optymalne sterowanie, programowanie matematyczne. Prowadziłem wykłady monograficzne dla studentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki oraz wykłady dla słuchaczy studium doktoranckiego Politechniki Wrocławskiej. Również wykłady w języku angielskim. Prowadzone przeze mnie zaawansowane kursy to:

(a) Rachunek Prawdopodobieństwa i Badania Operacyjne:
Rachunek prawdopodobieństwa, modelowanie stochastyczne, systemy stochastyczne w finansach i ubezpieczeniach, programowanie matematyczne, teoria gier
(b) Statystyka:
Statystyka stosowana, komputerowe wspomaganie analiz statystycznych;
(c) inne
podstawy teoria informacji.

W ramach programow europejskich:

(i)
„Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej” prowadze wykłady „Statistics and Decision Methods” dla specjalności Control in Electrical Power Engineering;
(ii)
„Zwiększenie liczby absolwentów Politechniki Częstochowskiej na kierunkach technicznych, przyrodniczych i matematycznych” prowadziłem wykład „Podstawy teorii informacji” dla specjalności matematyka przemysłowa.
(iii)
„Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych -pilotaż” realizowanego na Politechnice Częstochowskiej prowadziłem wykład „Optymalne zatrzymywanie procesów” dla specjalności matematyka przemysłowa.

6 Reprezentowana specjalność naukowa

Dziedzina
Nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa
matematyka
Specjalność naukowa
zasadnicza: zastosowania rachunku prawdopodobieństwa (60G, 60J, 60K) (według MR w tym dziele zakwalifikowano 20 moich prac)
inne: teoria gier i badania operacyjne (90) (według MR prace z tego działu mają najwięcej cytowań);
statystyka matematyczna i stosowana (głównie-62L) (według SCI publikacje w kooperacji z przedstawicielami medycyny maja najwięcej cytowań);
stochastyczna teoria sterowania (93B, 93D, 93E)

Aktualne zainteresowania: optymalne zatrzymywanie procesów stochastycznych oraz gry z zatrzymywaniem procesów; modelowanie stochastyczne; statystyka stosowana z aspektami informatycznymi;

6.1 Udział w pracach kolegiów redakcyjnych

 1. Od 1995 roku jestem członkiem redakcji Scientiae Mathematicae Japonicae która przekształciła się z Mathematica Japonica i Scientiae Mathematicae.
 2. Od 2007 roku jest członkiem redakcji czasopisma Rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego MATEMATYKA STOSOWANA.
 3. Recenzowałem artykuły do takich czasopism jak: Annals of Probability, Applicationes Mathematicae, Automatica, Colloquium Mathematicum, Control and Cybernetics, Demonstratio Mathematica, Discussiones Mathematicae: Probability and Statistics, European Journal of Operations Research, Probability and Mathematical Statistics, Scientiae Mathematicae Japonicae.
 4. Opiniowałem również skrypty i propozycje wydania monografii matematycznych dla wydawnictw uczelnianych oraz wiodących wydawców książek naukowych na świecie.
 5. Wspólnie z prof. A.S. Nowakiem redagowałem tom VII Annals of Dynamic Games and Applications [101].
 6. Wspólnie z Arikiem A. Melikyanem i Michele Bréton redagowałem XI tom Annals of Dynamic Games and Applications [103].
 7. Współpracuję z Mathematical Review (od 1986 - 95 notatek) i Zentralblatt für Mathematik (od 1989, ponad 106 recenzji) oraz Computing Reviews (od 2009 - kilka recenzji).

6.2 Członkostwo w Towarzystwach Naukowych z wyboru

 1. We władzach Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego: skarbnik a ostatnio Prezes Oddziału Wrocławskiego;
 2. International Society of Dynamic Games: członek executive board w okresie 2006–2010;
 3. International Society for Mathematical Science (dawniej Japanese Association of Mathematical Sciences)

6.3 Inna działalność organizacyjna

Powoływany byłem na członka różnych komisji Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.
W latach 1988-1996, do czasu objęcia stanowiska zastępcy dyrektora, aktywnie brałem udział w pracach związanych z komputeryzacją i administrowaniem zasobów komputerowych Instytutu Matematyki.

7 Nagrody

7.1 Działalność naukowa

7.2 Działalność dydaktyczna

7.3 Nagrody za działalność organizacyjną

7.4 Odznaczenia

Lista publikacji

[1]   K. Szajowski. On the number of orthogonal Latin squares. Zastos. Matem., 15:85–102, 1976(pdf).
MR84e:60067; Zbl:0364.05004.

[2]   K. Szajowski. Optymalny wybór a-tego obiektu. Matem.Stos., 19:51–65, 1982(pdf). Optimal choice problem of a-th object(in Polish),
83j:62124; Zbl:539.62094.

[3]   K. Szajowski. Optimal choice problem with backward solicitation. Zastos.Matem., 17:455–471, 1982(pdf).
84e:60067; Zbl:504.60050.

[4]   K. Szajowski and S. Trybuła. Bayes control of a discrete time linear system with random disturbances. Random horizon case. Podstawy Sterowania, 14:109–116, 1984(pdf).
Zbl:0552.93066;
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[5]   K. Szajowski. Optimal stopping of a sequence of maxima over an unobservable sequence of maxima. Zastos. Matem., 18:359–374, 1984(pdf).
MR85j:60078; Zbl:0561.60051;
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; G.3 BABILITY AND STATISTICS.

[6]   Z. Porosiński, K. Szajowski, and S. Trybuła. Bayes control for a multidimensional stochastic system. System Sciences, 11:51–64, 1985(pdf).
MR88k:93102; Zbl:0629.93073;
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[7]   K. Szajowski and S. Trybuła. Minimax control of a stochastic system with disturbances belonging to exponential family. Zastos. Matem., 18:525–539, 1985(pdf).
MR87d:93103; Zbl:0596.93067;
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[8]   Z. Porosiński, K. Szajowski, and S. Trybuła. Minimax control of a second order linear system. Opserch, 23(4):215–228, 1986(pdf).
MR89b:93121; Zbl:0612.93070;
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[9]   K. Szajowski. The best choice problem with uncertainty of selection and backward solicitation. In Trans.Tenth Prague Conf. on Inf. Theory, Statist.Dec.Func. and Random Processes, pages 357–366, 1986(pdf).
MR92h:60068; Zbl:0694.60039.

[10]   K. Szajowski and S. Trybuła. Minimax control of a stochastic system with loss function dependent on parameter of disturbances. Operationsforsch. Statist., 18(1):151–165, 1987(pdf).
MR88a:93077;
ACM CCS(1998) I.2.8 Problem Solving, Control Methods, and Search; G.1.6 Optimization; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[11]   S. Trybuła and K. Szajowski. Decision making in an incompletely known stochastic system I. Zastos. Matem., 19:31–41, 1987(pdf).
MR88j:90233; Zbl:0645.62008;
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; G.2.1 Combinatorics; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[12]   S. Trybuła and K. Szajowski. Decision making in an incompletely known stochastic system II. Zastos. Matem., 19:43–56, 1987(pdf).
MR88j:90233; Zbl:0645.62009;
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; I.2.8 Problem Solving, Control Methods, and Search; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[13]   Z. Porosiński and K. Szajowski. A minimax control of linear systems. In J.Zabczyk, editor, Stochastic Systems and Optimization, Proceedings of the 6th IFIP WG 7.1 Working Conference, Jabłonna, 12-16.09.1988, pages 344–355, Berlin, 1988(pdf). Springer.
MR1180792; Zbl:0711.93095;
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; I.2.8 Problem Solving, Control Methods, and Search; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[14]   T. Radzik and K. Szajowski. On some sequential game. Pure Appl.Math.Sci., 28:51–63, 1988(pdf).
MR90a:62218; Zbl:0657.90108.

[15]   Z. Porosiński and K. Szajowski. Some remarks about Bayes control. Wiss. Z. Techn. Hochsch. “Carl Schorlemmer”, 31:311–316, 1989(pdf).
MR90m:93137; Zbl:0683.93096;
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; I.2.8 Problem Solving, Control Methods, and Search; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[16]   Z. Porosiński and K. Szajowski. A minimax control of a linear system. Wiss. Z. Techn. Hohsch. “Carl Schorlemmer” Leuna-Merseburg, 31:317–323, 1989(pdf).
MR90m:93138; Zbl:0683.93095;
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; I.2.8 Problem Solving, Control Methods, and Search; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[17]   W. Kordecki and K. Szajowski. Analysis of the structure and the reliability of the multistage technical systems. In A.Weron W.Kasprzak, editor, Proceedings of the 1989 COSMEX Meeting Stochastic Methods in Experimental Sciences, Szklarska Poręba, Poland, 8-14.09.1989, pages 265–274, Singapore, 1990(pdf). World Scientific.
MR1164692; Zbl:0817.62083;
ACM CCS(1998) G.2.1 Combinatorics; G.2.2 Graph Theory; G.1.6 Optimization;.

[18]   T. Radzik and K. Szajowski. Sequential games with random priority. Sequential Analysis, 9:361–377, 1990(pdf).
MR92e:62155; Zbl:0745.62080.

[19]   G. Ravindran and K. Szajowski. Non-zero sum game with priority as Dynkin’s game. Mathematica Japonica, 37(3):401–413, 1992(pdf).
93f:90197; Zbl:0763.90095.

[20]   K. Szajowski. On non-zero sum game with priority in the secretary problem. Mathematica Japonica, 37(3):415–426, 1992(pdf).
MR93f:90198; Zbl:0768.90096.

[21]   K. Szajowski. Optimal on-line detection of outside observations. J. of Statistical Planning and Inference, 30:413–422, 1992(pdf).
MR93f:60060; Zbl:0752.60034.

[22]   K. Szajowski. Double stopping by two decision–makers. Adv. Appl. Probab., 25:438–452, 1993(pdf).
MR94d:60067; Zbl:0772.60032.

[23]   K. Szajowski. Markov stopping game with random priority. ZOR-Mathematical Methods of Operations Research, 39:69–84, 1994(pdf).
MR95g:90103; Zbl:0805.90127.

[24]   R. Różański and K. Szajowski. Optimal stopping of random fields. Probability maximizing approach. Mathematica Japonica, 41(1):155–167, 1995(pdf).
MR96a:60042; Zbl:0815.60039.

[25]   K. Szajowski. Optimal stopping of a discrete Markov process by two decision makers. SIAM J. on Control and Optimization, 33(5):1392–1410, 1995(pdf).
MR96f:60072; Zbl:0836.90149.

[26]   K. Szajowski and M. Yasuda. Voting procedure on stopping games of Markov chain. In Shunji Osaki Anthony H. Christer and Lyn C. Thomas, editors, UK-Japanese Research Workshop on Stochastic Modelling in Innovative Manufecuring, July 21-22, 1995, volume 445 of Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, pages 68–80. Moller Centre, Churchill College, Univ. Cambridge, UK, Springer, 1996(pdf). Springer Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems,
MR98a:90159; Zbl:0878.90112.

[27]   Z. Porosiński and K. Szajowski. On continuous-time two person full-information best choice problem with imperfect observation. SankhyŻa: The Indian Journal of Statistics, 58, 1996(pdf). Series A, Pt.2,
MR2000b:91029; Zbl:0886.90197.

[28]   M. Sakaguchi and K. Szajowski. Competitive prediction of a random variable. Mathematica Japonica, 43(3):461–472, 1996(pdf).
MR97g:90206; Zbl:0863.60043.

[29]   K. Szajowski. A two–disorder detection problem. Applicationes Mathematicae, 24(2):231–241, 1996(pdf).
MR98d:60082; Zbl:0879.60043.

[30]   P. Neumann, Z. Porosiński, and K. Szajowski. On two person full-information best choice problem with imperfect observation. Nova Journal of Mathematics, Game Theory, and Algebra, 5(4):357–366, 1996(pdf).
MR98h:90110; Zbl:0885.90128.

[31]   M. Sakaguchi and K. Szajowski. Single-level strategies for full-information best-choice problems. I. Mathematica Japonica, 45(3):483–495, 1997(pdf).
MR98a:90159; Zbl:0895.90198.

[32]   M. Sakaguchi and K. Szajowski. Single-level strategies for full-information best-choice problems. II. Mathematica Japonica, 46(2):199–208, 1997(pdf).
MR98k:90159; Zbl:0920.90150.

[33]   A.S. Nowak and K. Szajowski. Nonzero-sum stochastic games. In T. Parthasarathy M. Bardi, T.E.S. Raghavan, editor, Stochastic and Differential Games. Theory and Numerical Methods, Annals of the International Society of Dynamic Games, pages 297–342, Boston, 1998(pdf). Birkhäser.
MR200d:91021; Zbl:0940.91014.

[34]   K. Szajowski and W.L. de Koning. Discrete-time Markovian jump linear systems. Control and Cybrenetics, 27:63–80, 1998(pdf).
MR99e:93087; Zbl:0986.93073;
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[35]   M. Tamaki, Ch. Pearce, and K. Szajowski. Multiple choice problems related to the duration of the secretary problem. RIMS Kôkyűroku, 1068:75–86, 1998(pdf).
MR1 711 094; Zbl:0939.90512.

2000–

[36]   Z. Porosiński and K. Szajowski. Full-information best choice problem with random starting point. Mathematica Japonica, 52(1):57–63, 2000(pdf).
MR2001h:60073; Zbl:1016.91016.

[37]   Z. Porosiński and K. Szajowski. Random priority two person full-information best choice problem with imperfect observation. Applicationes Mathematicae, 27(3):251–263, 2000(pdf).
MR2001g:60096; Zbl:0997.60040.

[38]   Z. Porosiński and K. Szajowski. Modified strategies in two person full-information best choice problem with imperfect observation. Mathematica Japonica, 52(1):103–112, 2000(pdf).
MR2001i:91009; Zbl:1016.91017.

[39]   D. Ramsey and K. Szajowski. N person stopping games with players given priority randomly. RIMS Kokyuroku, 1132:69–74, 2000(pdf).
MR1 782 626; Zbl:0958.91505.

[40]   M. Sakaguchi and K. Szajowski. Mixed–type secretary problems on sequences of bivariate random variables. Mathematica Japonica, 51(1):99–111, 2000(pdf).
MR2001b:60063; Zbl:0942.62094.

[41]   K. Szajowski. On stopping games when more than one stop is possible. In V.F.Kolchin et al., editor, Probability Methods in Discrete Mathematics, Proceedings of the Fifth International Petrozavodsk Conference, May 2000, pages 57–72. International Science Publishers, 2002(pdf).

[42]   A. Suchwałko and K. Szajowski. Non standard, no information secretary problems. Scientae Mathematicae Japonicae, 56(3):443–456, 2002(pdf).
MR 1 937 908; Zbl:1034.60045.

[43]   D. Ramsey and K. Szajowski. Three person stopping game with players having privileges. Journal of Mathematical Sciences, 105(6):2599–2608, 2001(pdf). Proc. of the Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Nałęczów, 5-11.09.99,
MR2003e:91022;.

[44]   P. Neumann, D. Ramsey, and K. Szajowski. Randomized stopping times in Dynkin games. ZAMM. Z.Angew. Math. Mech., 82(11–12):811–819, 2002(pdf).
MR2003k:91029; Zbl:1011.60019.

[45]   D. Ramsey and K. Szajowski. Random assignment and uncertain employment in optimal stopping of Markov processes. Game Theory and Appl., 7:147–157, 2002(pdf).
MR 1 924 391;.

[46]   M. Yasuda and K. Szajowski. Dynkin games and its extension to a multiple stopping model. Bulletin of the Japan Society for Industrial Mathematics, 12(3):17–28, 2002(pdf). in Japanese,.

[47]   A. Suchwałko and K. Szajowski. On the Bruss’ stopping problem with general gain function. Game Theory and Applications, 9:161–171, 2003(pdf).
MR 2 040 386;.

[48]   D. Ramsey and K. Szajowski. Bilateral approach to the secretary problem. In A.S. Nowak and K. Szajowski, editors, Advances in Dynamic Games: Applications to Economics, Finance, Optimization, and Stochastic Control, volume 7 of Annals of the International Society of Dynamic Games, pages 271–284. Birkhäuser, Boston, 2005(pdf).
Zbl.1097.91025.

[49]   D.M. Ramsey and K. Szajowski. Correlated equilibria in competitive staff selection problem. In A. Wieczorek, M. Malawski, and A. Wiszniewska-Matyszkiel, editors, Game Theory and Mathematical Economics., volume 71 of Banach Center Publications, pages 253–265, Warszawa, 2006(pdf). PWN. Most papers based on the presentation at the international conference in memory of Jerzy Łoś, Warsaw, Poland, September 6–10, 2004.
Zbl. 1171.91364.

[50]   K. Szajowski. Optymalne postępowanie w problemie sekwencyjnej selekcji: praktyka i teoria. Decyzje, 5:29–40, 2006(pdf). A rank-based selection with cardinal payoffs and a cost of choice (in Polish).

[51]   K. Szajowski. A game version of the Cowan-Zabczyk-Bruss problem. Statist. Probab. Letters, 77(17):1683–1689, 2007(pdf). doi:10.1016/j.spl.2007.04.008
Zbl. 1138.60317.

[52]   B.K. Muciek and K. Szajowski. Optimal stopping of a risk process when claims are covered immediately. In Mathematical Economics, volume 1557 of RIMS Kôkyűroku, pages 132–139, 2007(pdf).

[53]   D. Łebek and K. Szajowski. Optimal strategies in high risk investments. Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin, 14:143 – 155, 2007(pdf).
Zbl:pre05202758.

[54]   A. Karpowicz and K. Szajowski. Double optimal stopping times and dynamic pricing problem: description of the mathematical model. Math. Meth. Oper. Res., 66(2):235–253, 2007(pdf). DOI 10.1007/s00186-006-0132-y.

[55]   A. Karpowicz and K. Szajowski. Double optimal stopping of a risk process. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastics Processes, 79(1–2):155–167, 2007(pdf).
Zbl:1117.60045.

[56]   D. M. Ramsey and K. Szajowski. Selection of a correlated equilibrium in Markov stopping games. Eur. J. Oper. Res., 184(1):185–206, 2008(pdf).
ZBl. 1147.91009.

[57]   W. Sarnowski and K. Szajowski. On-line detection of a part of a sequence with unspecified distribution. Statist. Probab. Letters, 78 (2008) 2511–2516. doi:10.1016/j.spl.2008.02.040.

[58]   K. Szajowski. A rank-based selection with cardinal payoffs and a cost of choice. Scientae Mathematicae Japonicae, 69(2):285–293, 2009(pdf).
Zbl. 1160.62075.

[59]   K. Szajowski. Optimal stopping of a 2-vector risk process. In Jolanta K. Misiewicz, editor, Stability in Probability, volume 90 of Banach Center Publications, pages 179–191, Warszawa, 2010(pdf). PWN.
Zbl:pre05868796.

[60]   K. Szajowski. Comparison among some optimal policies in rank-based selection problems. In Leon A. Petrosjan and Nikolay A. Zenkevich, editors, Contribution to Game Theory and Management, volume III of The Third International Conference Game Theory and Management June 24-26, 2009, St. Petersburg, Russia, pages 409–420. Graduate School of Management, St. Petersburg University, St. Petersburg,Russia, 2010(pdf).
Zbl.1204.91042.

[61]   W. Sarnowski and K. Szajowski. 0ptimal detection of homogeneous segment of observations in stochastic sequence. Preprint 696, Institute of Mathematics, Polish Academi of Sciences, Śniadeckich 8, P.O. Box 21, 00-956 Warszawa, Poland, 2008(pdf).

[62]   K. Szajowski. 0n a random number of disorders. Preprint 702, Institute of Mathematics, Polish Academi of Sciences, Śniadeckich 8, P.O. Box 21, 00-956 Warszawa, Poland, 2009(pdf).

Rozszerzone abstrakty konferencyjne

[63]   K. Szajowski and S. Trybuła. A minimax control of a linear system with exponential disturbances. Wiss. Ber. Techn. Hochsch. Leipzig, 7:46–48, 1986(pdf).
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; G.3 PROBABILITY AND STATISTICS.

[64]   Z. Porosiński and K. Szajowski. On some selection problem, volume 143 of Lect. Notes Control Inf. Sci., pages 679–687. Springer, Leipzig/GDR, 1990(pdf).
MR93a:60068; Zbl:0699.62078.

[65]   K. Szajowski. Some bilateral approach to the generalized secretary problem. In P.Gritzman et al., editor, Extended Abstract of the 16th Symposium on Operations Research, pages 452–455, Berlin, September 1991(pdf). University of Trier, Phisica-Verlag.

[66]   R. Różański and K. Szajowski. Probability maximizing approach to optimal stopping of random fields. In A.Karmann, K.Mosler, M.Schader, and G.Uebe, editors, Extended Abstracts of the 17th Symposium on Operations Research, Hamburg 25-28.08.1993, pages 82–85, Berlin, 1993(pdf). Universität der Bundeswehr Hamburg, Phisica-Verlag Berlin.

[67]   K. Szajowski. Optimal on-line detection of multiple parameter changes. In A.Bachem, U.Derigs, M.Jünger, and R.Schrader, editors, Operations Research ’93, Cologne 1-3.09.1993, pages 498–501, Berlin, 1993(pdf). University of Cologne, Phisica-Verlag.

[68]   K. Szajowski and W.L. de Koning. Discrete-time Markovian jump linear systems. In A.Karmann, K.Mosler, M.Schader, and G.Uebe, editors, Extended Abstracts of the 17th Symposium on Operations Research, Hamburg 25-28.08.1993, pages 237–241, Berlin, 1993(pdf). Universität der Bundeswehr Hamburg, Phisica-Verlag.
ACM CCS(1998) G.1.6 Optimization; I.2.8 Problem Solving, Control Methods, and Search.

[69]   P. Neumann, Z. Porosiński, and K. Szajowski. A note on two person full-information best chice problems with imperfect observation. In Operations Research. Extended Abstracts of the 18th Symposium on Operations Research (GMOOR), pages 355–358, Heidelberg, 1994(pdf). GMOOR, Phisica-Verlag. Cologne, sept. 1-3, 1993.,.

[70]   K. Szajowski. Uncertain employment in competitive best choice problems. In K.Ano, editor, International Conference on Stochastic Models and Optimal Stopping, Nagoya 19-21.12.1994, pages 1–12, Nagoya, Japan, 1994(pdf). Faculty of Business Administration, Nanzan University, Nanzan University.

[71]   Minoru Sakaguchi and Krzysztof Szajowski. Single-level strategies for full-information best-choice problems. I. RIMS Kokyuroku, 978:71–78, 1997(pdf).
MR1485023; Zbl:0925.60043.

[72]   K. Szajowski. Losowość jako metoda. Matematyka Społeczeństwo Nauczanie, 28(I):23–28, 2002(pdf). XXVI Szkoła Matematyki Poglądowej „Twierdzenia z pogranicza”, Grzegorzewice, 26-30.01.2001,.

[73]   K. Szajowski. A detection of at least two disorders in random sequences. In Nitis Mukhopadhyay and George V. Moustakides, editors, Extended Abstracts of the Second International Workshop in Sequential Methodology, Troyes 15-17.06.2009, pages IWSM Article No.: 82, 6pages, Troyes, 2009(pdf). University of Technology of Troyes, France.

[74]   W. Sarnowski and K. Szajowski. Unspecified distributions in disorder problem. In Nitis Mukhopadhyay and George V. Moustakides, editors, Extended Abstracts of the Second International Workshop in Sequential Methodology, Troyes 15-17.06.2009, pages IWSM Article No.: 81, 6pages, Troyes, 2009(pdf). University of Technology of Troyes, France.

[75]   A. Karpowicz and K. Szajowski. On optimal stopping of risk process. Preprint 10, Institute of Mathematics and Computer Sci., Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland, 2009(pdf). Optimal Stopping with Applications 2009, Turku School of Economics, FIN-20500 Turku, Finland.

Modele matematyczne w technice i ekonomii

[76]   Przemysław Scherwentke, Piotr Stawski, and Krzysztof J. Szajowski. Stanisław Trybuła’s works on the theory of the identification of power systems. Mat. Stosow., 11(52):117–123, 2010(pdf).
MR2755715.

[77]   Andrzej Grzybowski, Zdzisław Porosiński, and Krzysztof J. Szajowski. Stanisław Trybuła’s works on optimal control problems. Mat. Stosow., 11(52):97–116, 2010(pdf).
MR2755714.

[78]   W. Kordecki and K. Szajowski. Aksjomatyczny model niezawodnościowy układu. (A reliability axiomatic model of a system.). In F. Szymankiewicz, editor, Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, volume 50(13), pages 227–234, Wrocław, 1987(pdf). Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocawska.
ACM CCS(1998) G.2.1 Combinatorics; G.2.2 Graph Theory; G.1.6 Optimization;.

[79]   W. Kordecki and K. Szajowski. Reliability of compound systems. In Microcomputer Application in Strength Analysis and Structure, Design MASAD 88, Wrocław 28.11-1.12.1988, pages 192–195, Wrocław, 1988(pdf). Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska.
ACM CCS(1998) G.2.1 Combinatorics; G.2.2 Graph Theory; G.1.6 Optimization;.

[80]   H. Jasiulewicz, W. Kordecki, and K. Szajowski. Klasyfikacja słabych ogniw i uszkodzeń wtórnych. In Prace Naukowe CPBP 02.05, pages 221–228, Warszawa, 1988(pdf). Katedra Maszyn Roboczych, Wojskowa Akademia Techniczna. Classification of weak links and a model of secondary failure.
ACM CCS(1998) G.2.1 Combinatorics; G.2.2 Graph Theory; G.1.6 Optimization;.

[81]   W. Kordecki and K. Szajowski. Komputerowe projektowanie i badanie niezawodności złożonych układów mechanicznych. In Prace Naukowe CPBP 02.05, pages 147–156, Warszawa, 1989(pdf). Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Politechnika Warszawska. Computer design and investigation of the reliability of the compound mechnical systems
ACM CCS(1998) G.2.1 Combinatorics; G.2.2 Graph Theory; G.1.6 Optimization;.

[82]   F. Szymankiewicz, A. Gołąbek, M. Młyńczak, T. Nowakowski, and K. Szajowski. Niezawodność a struktura wielostanowego systemu. In S. Oziemski, editor, Podniesienie poziomu niezawodności i gotowaści eksploatacyjnej ładowarek., Pol.Warszawska, 1990(pdf). Temat nr 04.02.02, Etapy I,II,III,IV,V. Realizacja-wyniki-wnioski. 124s.,.

[83]   K. Szajowski. Probabilistyczny model stanu bezpieczeństwa układu. In St. Oziemski, editor, VIII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 23-26.01.1995, Łódź, 1995(pdf). Politechnika Łódzka, Politechnika Łódzka.

[84]   K. Szajowski. Wykorzystanie algorytmów genetycznych dla oceny jakości klientów banku. In Referaty przygotowane na VII Międzynarodową Konferencję nt. Rozwój gospodarki europejskiej-problemy integracji, pages 261–269, Warszawa, 1997(pdf). Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości, Suples.
ACM CCS(1998) J.4 SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES.

Statystyka w medycynie

[85]   M. Oleszkiewicz and K. Szajowski. Dyskryminacyjne znaczenie wybranych parametrów układu krzepnięcia dla niektórych schorzeń. In Flebolimfologia-II Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Wrocław, 27-29.04.1997, pages 24–26, 1997(pdf).
ACM CCS(1998) J.3 LIFE AND MEDICAL SCIENCES.

[86]   M. Kręcicki, M. Jeleń, and K. Szajowski. Epidermal growth factor receptor (EGFR) in laryngeal cancer. Cent. East Eur. J. Oto-Rhino-Laryng. Head Neck Surg., 3(1-9):206–211, 1998(pdf).
ACM CCS(1998) J.3 LIFE AND MEDICAL SCIENCES.

[87]   K. Szajowski, S. Zmonarski, M. Klinger, and A. Puziewicz-Zmonarska. Cox proportional hazard regression model in prediction of chronic renal failure progression-preliminary studies. In J. Waniewski U. Foryś, M. Lachowicz, editor, Applications of Mathematics in Biology and Medicine. Proceedings of the IV National Conference, Zwierzynice, Sept. 15-18, 1998., pages 144–150, Warszawa, 1998(pdf). Exit.
ACM CCS(1998) J.3 LIFE AND MEDICAL SCIENCES.

[88]   T. Kręcicki, M. Jeleń, M. Zalesska-Kręcicka, K. Rak, and K. Szajowski. Prognostic value of nucleolar organiser regions (AgNORs) in laryngeal cancer. Acta Rhino-Laryngol. Belg., 52:215–221, 1998(pdf).
ACM CCS(1998) J.3 LIFE AND MEDICAL SCIENCES.

[89]   T. Kręcicki, M. Zalesska-Kręcicka, M. Jagas, K. Szajowski, and J. Rak. Laryngeal cancer in Lower Silesia: descriptive analysis of 501 cases. Eur. J. Cancer, 34(5):377–380, 1998(pdf).
ACM CCS(1998) J.3 LIFE AND MEDICAL SCIENCES.

[90]   T. Kręciski, M. Jeleń, M. Zalesska-Kręcicka, T. Szkudlarek, and K. Szajowski. Immunohistochemically stained markers (p53, PCNA, bcl-2) in dysplastic lesions of the larynx. Cancer Letters, 143:23–28, 1999(pdf).
ACM CCS(1998) J.3 LIFE AND MEDICAL SCIENCES.

[91]   Joanna Jarosz-Nowak and Krzysztof Szajowski. Statistical problems related to mental health multicenter study EDEN. In N. Victor L. Bobrowski, J. Doroszewski, editor, Statistics and clinical practice. 68th Seminar of the International Center of Biocybernetics., volume 60 of Lecutre Notes of ICB Seminars, pages 169–174, Warszawa, 2002(pdf). ICB PAN.
ACM CCS(1998) J.3 LIFE AND MEDICAL SCIENCES.

[92]   M. Schützwohl, J. Jarosz-Nowak, J. Briscoe, K. Szajowski, and T. Kallert. Inter-rater reliability of the Brief Psychiatric Rating Scale and Groningen Social Disabilities Schedule in a European. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 12(4):197–208, 2003(pdf).
ACM CCS(1998) J.3 LIFE AND MEDICAL SCIENCES.

Popularyzacja zastosowan matematyki

[93]   J. Leśkow and K. Szajowski. Stragan przy infostradzie czyli nowoczesny konsulting. Leasing, 19(7):23–26, 1995(pdf).

[94]   J. Leśkow and K. Szajowski. Zbiorcze bazy danych–jak organizować bieżącą informację. Leasing, 21(9):27–30, 1995(pdf).

[95]   J. Leśkow and K. Szajowski. Czy nieprzewidywalne jest przewidywalne? Leasing, 22(10):24–26, 1995(pdf).

[96]   J. Leśkow, K. Szajowski, and M. Wilczyński. Komputery, ryzyko i umowa leasingowa. Leasing, 23(11):28–30, 1995(pdf).

[97]   J. Leśkow and K. Szajowski. Komputerowe wspomaganie analiz ilościowych. Leasing, 24(12):30–32, 1995(pdf).

[98]   J. Leśkow and K. Szajowski. Jak robić pieniądze na giełdzie. Leasing, 26(luty):24–27, 1996(pdf).

Biografie

[99]   Krzysztof J. Szajowski. Stanisław Czesław Trybuła (1932–2008). Wiadom. Mat., 45(1):119–131, 2009(pdf).
MR2561090.

Skrypty

[100]   K. Szajowski. Przewodnik operatora IBM-PC/XT/AT. Academia Rolnicza, Wrocław, 1988.

W redakcjach

[101]   A.S. Nowak and K. Szajowski, editors. Advances in Dynamic Games: Applications to Economics, Finance, Optimization, and Stochastic Control, volume 7 of Annals of the International Society of Dynamic Games. Birkhäuser, Boston, 2005(pdf).
ZBl. 1060.91001.

[102]   Arik A. Melikyan, Andrzej S. Nowak, and Krzysztof J. Szajowski, editors. 13th International symposium on dynamic games and applications. Abstracts from the symposium (ISDG 2008), Wrocław, Poland, June 30–July 3, 2008. Prace Naukowe Insytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej: Seria Konferencje 26; 5. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 234 p. , 2008.
Zbl:1190.91004.

[103]   M. Bréton and K. Szajowski, editors. Advances in Dynamic Games. Theory, Applications, and Numerical Methods for Differential and Stochastic Games, volume 11 of Annals of the International Society of Dynamic Games. Birkhäuser, Boston, 2011.
ZBl. 1207.91008.